Fairway Community Golf by Ratio
You don't have to be great to get started but you have to get started to be great.

About

Fairway Community

Je hoeft niet een officiële handicap te hebben om je aan te sluiten. Het enige wat we vragen is dat je kunt een 18 holes golfbaan spelen en de regels van golf en etiquette begrijpt. Wij zijn een vriendelijke en gastvrije groep, op zoek naar nieuwe leden om uit te breiden en de community een nog groter succes te maken. De primaire doelstelling van de Golf by Ratio Fairway Community is om de leden meerwaarden te bieden, zowel in termen van locaties , materialen als golfplezier. Golf is een van de meest populaire sporten en wordt regelmatig gespeeld door de breedste leeftijdsgroep. Het Golf by Ratio Fairway Community doel is om alle golfers samen te brengen, ongeacht geslacht, leeftijd of vermogen, en hen te helpen genieten van golf Met onze interactieve webstek zijn we in staat om een breed scala van diensten ,toernooien, onafhankelijke golfuitjes, aankoop materiaal, speciale kortingen etc aan te bieden. Daarnaast kan u met uw lidkaart terecht in heel wat clubs die speciale voorwaarden bieden voor onze leden. Wie kan er lid worden? Fairway Community is een club voor golfers die houden an de goede dingen in het leven. Het maakt niet uit of je beginner of gevorderd golfer bent. Op zoek naar een leuke wedstrijd, een gastronomische golftrip, een trip naar een exotische golfbestemming? Kortingen op kleding, golfmateriaal? Het lidmaatschap van de Fairway Community bedraagt € 100,- per jaar. BE58 0689 0993 3179 - Golf by Ratio - Fairway Community Een lidmaatschap kan op elk moment ingaan en geldt voor een volledig jaar vanaf de inschrijfdatum. De Fairway Community dé leukste golfclub voor koppels. En uit ervaringen van deelnemers blijkt ook dat wij de gezelligste golfevenementen organiseren! Schrijf daarom vandaag nog in en word lid van de Golf by Ratio Fairway Community Meld je nu aan info@golfbyratio.com

Data van de leden worden alleen gebruikt door de Fairway Society en haar partners, en zijn

op geen enkele wijze overgedragen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van

de eigenaar. Door lid te worden, gaat u akkoord met de bovenstaande voorwaarden.

Fairway Community

Vous n’avez pas besoin d'un handicap officiel pour rejoindre le groupe. Tout ce que nous demandons, c'est que vous pouvez jouer un golf de 18 trous et de comprendre les règles et l'étiquette du golf Nous sommes groupe très sympathique et accueillant, à la recherche de nouveaux membres pour élargir et faire de la société un succès encore plus grand. L'objectif principal du Golf par Ratio Fairway Communauté est de fournir aux membres ayant une valeur à la fois en termes de sites et le plaisir de jouer au golf. Le golf est un des sports les plus populaires et les participants est joué régulièrement par le groupe d'âge le plus large. L'objectif Golf byRatio Fairway Communauté est de rassembler tous les golfeurs, quel que soit le sexe, l'âge ou la capacité, et les aider à profiter de golf Grâce à notre site Web interactif, nous sommes en mesure d'offrir une grande variété de services de, tournois de golf, des voyages de golf, ordonnant tout équipement spécialisé, des remises spéciales, etc... De plus, avec votre carte de membre, vous pouvez visiter de nombreux clubs qui offrent des conditions spéciales à nos membres. Qui peut adhérer? Fairway Community est un club pour les golfeurs qui aiment les bonnes choses dans la vie. Il n'a pas d'importance si vous êtes un débutant ou golfeur avancé. Vous cherchez un jeu amusant, un voyage de golf gastronomique, un voyage vers une destination de golf exotique? Réductions sur les vêtements, l'équipement de golf? L'adhésion de la Fairway Community est de € 100, - par an. BE58 0689 0993 3179 - Golf by Ratio - Fairway Community Une adhésion peut commencer à tout moment et est valable pour une année complète à partir de la date d'enregistrement. Fairway Communauté votre meilleur club de golf pour les couples. Et les expériences des participants montrent aussi que nous organisons les plus beaux événements de golf! Réagissez donc aujourd'hui et devenez membre du Golf by Ratio Fairway Community: info@golfbyratio.com

Les données des membres ne sont utilisés que par Single Golfers Society et ses partenaires,

et ne sont en aucun cas transmises à des tiers sans l'autorisation expresse du propriétaire.

En devenant membre, vous acceptez les conditions ci-dessus.