Fairway Community                   Ratio Events & Travel

Reglement

& Privacy

Tournament Rules

Artikel 1 KWALIFICATIES De competities ingericht door Golf by Ratio zijn wedstrijden voor golfers, lid van de club waar het tornooi plaatsvind als home club, aangesloten bij de Koninklijke Belgische Golffederatie en in het bezit van een handicapkaart. Een golfer mag slechts deelnemen aan één kwalificatiewedstrijd van verschillende competities van Golf by Ratio ook indien hij/zij lid is van verschillende clubs. Hij/zij kunnen enkel in hun home club deelnemen. SPELFORMULE De formule van elke wedstrijd van de Golf by Ratio wedstrijden is de single Stableford Enkel golfers met een handicap lager of gelijk aan 36,00 en minimum 18 jaar oud kunnen zich plaatsen voor de eventuele halve finales en finales. Artikel 2 Golf by Ratio kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden georganiseerd door Golf by Ratio voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname ter kwader trouw aan een wedstrijd. Artikel 3 Om geldig deel te nemen moet de deelnemer zich inschrijven voor één van de wedstrijden waarvan Golf by Ratio sponsor is. De volledige kosten voor de deelname aan de wedstrijd (transportkosten,..) zijn volledig ten laste van de deelnemer. In geen geval kunnen de deelnemers hun kosten voor deelname terugvorderen aan de organisator. Artikel 4 Golf by Ratio en elke andere tussenkomende persoon of vennootschap zullen niet aansprakelijk gesteld kunnen worden indien in geval van overmacht, bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd zouden dienen te worden gewijzigd. Artikel 5 Golf by Ratio maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. Golf by Ratio kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. Deze prijzen zijn niet overdraagbaar, niet omwisselbaar en niet uitbetaalbaar in geld Artikel 6 In geval van afwezigheid van de laureaten op de prijsuitreiking zal hun prijs evenals hun eventuele kwalificatie automatisch overhandigd worden aan de volgende op de lijst van de resultaten. Prijzen zijn eens toegekend niet overdraagbaar aan anderen. De waarde van de toegekende prijzen aan eenzelfde deelnemer mag de bedragen niet overschrijden bepaald door de 1-4 regel van het Amateurstatuut. Geen cumul in prijzen. Wanneer een winnaar zijn/haar uitnodiging voor de finale niet opneemt keert deze prijs terug naar Golf by Ratio. De hoogste score in gelijk welke categorie zal gekwalificeerd zijn voor de halve finale en/of finale in het buitenland. In geval van gelijke stand zal de verdeling gebeuren op de 9, 6, 3, 12, 15, 2, 1 laatste holes (geteld in Stableford). Tenzij local rules anders voorzien. Andere prijzen worden verdeeld volgens de uitslag en scores Artikel 7 Uitgezonderd het geval voorzien in dit reglement, zal er door de deelnemers, geen briefwisseling verstuurd worden, noch zullen er telefonische of andere communicaties plaatsvinden, noch tijdens de wedstrijd, noch na afsluiting ervan. Artikel 8 De organisatoren van deze wedstrijd behouden zich het recht voor de actie of zijn verloop te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd. Artikel 9 Golf by Ratio en de deelnemende bedrijven behouden zich het recht voor om de prijzen in handen van de winnaars te overhandigen en om gebruik te maken van hun naam evenals van foto’s genomen tijdens de overhandiging van de prijzen, en dit voor promotionele doeleinden. Artikel 10 Het loutere deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding van huidig reglement in zonder enig voorbehoud en geen enkele betwisting hierover zal in aanmerking genomen worden. Artikel 11 Deze wedstrijden worden georganiseerd in overeenstemming met de door de Ancient Golf Club of St Andrews goedgekeurde golfregels en in overeenstemming met de plaatselijke regels onder toezicht van het organiserende wedstrijdcomité. Het wedstrijdcomité is samengesteld uit één vertegenwoordiger van Golf by Ratio en de aangestelde verantwoordelijke voor het tornooi van de club. Het comité zal: - Toezicht houden op en instaan voor het goede verloop van de wedstrijd. - Over elk ander punt beslissen dat niet voorkomt in het huidig toegepaste reglement. Artikel 12 Huidig reglement is consulteerbaar op de website www.golfbyratio.com Artikel 13 De gegevens & foto’s van de deelnemers zullen in een gegevensbank opgenomen worden en zijn desgevallend bestemd om te worden gebruikt voor promotionele en publicitaire doeleinden door Golf by Ratio. Beheerder van de gegevensbank: Golf by Ratio Schorrelaan 6 B60 2660 Hoboken. De deelnemers hebben een toegangsrecht, een verbeteringsrecht met betrekking tot hun gegevens en recht op verzet tegen hun gebruik voor marketing doeleinden. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998, heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te weigeren, toegang tot deze gegevens te krijgen en de verbetering ervan te verzoeken. Golf by Ratio verzorgt met de grootst mogelijke aandacht de organisatie van de actie en het beheer van de website. Desondanks is het mogelijk dat informatie onvolledig of fout is. Eventuele onnauwkeurigheden, schrijffouten of andere vergelijkbare fouten op de website of op ander (promo)materiaal dat Golf by Ratio publiek maakt, kunnen niet tegen Golf by Ratio gebruikt worden of een verplichting scheppen voor Golf by Ratio. De uitsluitingen van aansprakelijkheid van Golf by Ratio zijn eveneens geldig voor haar tussenkomend hulppersonneel en voor derden die voor haar tussenkomen.
Addendum Open The Golf by Ratio Open is een Single Stableford competitie, die bestaat uit 16/18 voorrondes en een finale. Je kunt zo vaak meedoen als je wilt en iedere keer punten verdienen voor het klassement. Maximaal de beste 4 resultaten tellen mee voor het klassement tot aan de finale. De hoofdprijs is gratis deelname aan het eindtoernooi dat gespeeld wordt in Juni 2023. Deze prijs is inclusief hotel en greenfee's, exclusief vlucht. Wedstrijden en klassement Golf by Ratio organiseert in samenwerking met de verschillende Clubs een 16/18-tal kwalificatierondes op verschillende banen. Per ronde zijn er wedstrijdpunten te verdienen op basis van de netto uitslag. De top 10 van het klassement na 16/18 rondes wordt uitgenodigd voor de finale in April 2023. Deelname aan finale is voor rekening van Golf by Ratio en is dus gratis. Om kans te maken op deelname aan de finale dien je minimaal vier keer deel te nemen aan een kwalificatieronde. Spelvorm: Single Stableford. Spelers met handicap 0 - 36. Maximale exact handicap bij de kwalificatie rondes is 36. Voor de dag winnaars zijn er per kwalificatieronde diverse (extra) prijzen te winnen. Inschrijfgeld: Deelname kost per club kan je op de Open pagina vinden voor leden van SGS of FC.is er een korting
Fairway Community
Ratio Events & Travel

Tournament Rules

Artikel 1 KWALIFICATIES De competities ingericht door Golf by Ratio zijn wedstrijden voor golfers, lid van de club waar het tornooi plaatsvind als home club, aangesloten bij de Koninklijke Belgische Golffederatie en in het bezit van een handicapkaart. Een golfer mag slechts deelnemen aan één kwalificatiewedstrijd van verschillende competities van Golf by Ratio ook indien hij/zij lid is van verschillende clubs. Hij/zij kunnen enkel in hun home club deelnemen. SPELFORMULE De formule van elke wedstrijd van de Golf by Ratio wedstrijden is de single Stableford Enkel golfers met een handicap lager of gelijk aan 36,00 en minimum 18 jaar oud kunnen zich plaatsen voor de eventuele halve finales en finales. Artikel 2 Golf by Ratio kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden georganiseerd door Golf by Ratio voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname ter kwader trouw aan een wedstrijd. Artikel 3 Om geldig deel te nemen moet de deelnemer zich inschrijven voor één van de wedstrijden waarvan Golf by Ratio sponsor is. De volledige kosten voor de deelname aan de wedstrijd (transportkosten,..) zijn volledig ten laste van de deelnemer. In geen geval kunnen de deelnemers hun kosten voor deelname terugvorderen aan de organisator. Artikel 4 Golf by Ratio en elke andere tussenkomende persoon of vennootschap zullen niet aansprakelijk gesteld kunnen worden indien in geval van overmacht, bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd zouden dienen te worden gewijzigd. Artikel 5 Golf by Ratio maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. Golf by Ratio kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. Deze prijzen zijn niet overdraagbaar, niet omwisselbaar en niet uitbetaalbaar in geld Artikel 6 In geval van afwezigheid van de laureaten op de prijsuitreiking zal hun prijs evenals hun eventuele kwalificatie automatisch overhandigd worden aan de volgende op de lijst van de resultaten. Prijzen zijn eens toegekend niet overdraagbaar aan anderen. De waarde van de toegekende prijzen aan eenzelfde deelnemer mag de bedragen niet overschrijden bepaald door de 1-4 regel van het Amateurstatuut. Geen cumul in prijzen. Wanneer een winnaar zijn/haar uitnodiging voor de finale niet opneemt keert deze prijs terug naar Golf by Ratio. De hoogste score in gelijk welke categorie zal gekwalificeerd zijn voor de halve finale en/of finale in het buitenland. In geval van gelijke stand zal de verdeling gebeuren op de 9, 6, 3, 12, 15, 2, 1 laatste holes (geteld in Stableford). Tenzij local rules anders voorzien. Andere prijzen worden verdeeld volgens de uitslag en scores Artikel 7 Uitgezonderd het geval voorzien in dit reglement, zal er door de deelnemers, geen briefwisseling verstuurd worden, noch zullen er telefonische of andere communicaties plaatsvinden, noch tijdens de wedstrijd, noch na afsluiting ervan. Artikel 8 De organisatoren van deze wedstrijd behouden zich het recht voor de actie of zijn verloop te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd. Artikel 9 Golf by Ratio en de deelnemende bedrijven behouden zich het recht voor om de prijzen in handen van de winnaars te overhandigen en om gebruik te maken van hun naam evenals van foto’s genomen tijdens de overhandiging van de prijzen, en dit voor promotionele doeleinden. Artikel 10 Het loutere deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding van huidig reglement in zonder enig voorbehoud en geen enkele betwisting hierover zal in aanmerking genomen worden. Artikel 11 Deze wedstrijden worden georganiseerd in overeenstemming met de door de Ancient Golf Club of St Andrews goedgekeurde golfregels en in overeenstemming met de plaatselijke regels onder toezicht van het organiserende wedstrijdcomité. Het wedstrijdcomité is samengesteld uit één vertegenwoordiger van Golf by Ratio en de aangestelde verantwoordelijke voor het tornooi van de club. Het comité zal: - Toezicht houden op en instaan voor het goede verloop van de wedstrijd. - Over elk ander punt beslissen dat niet voorkomt in het huidig toegepaste reglement. Artikel 12 Huidig reglement is consulteerbaar op de website www.golfbyratio.com Artikel 13 De gegevens & foto’s van de deelnemers zullen in een gegevensbank opgenomen worden en zijn desgevallend bestemd om te worden gebruikt voor promotionele en publicitaire doeleinden door Golf by Ratio. Beheerder van de gegevensbank: Golf by Ratio Schorrelaan 6 B60 2660 Hoboken. De deelnemers hebben een toegangsrecht, een verbeteringsrecht met betrekking tot hun gegevens en recht op verzet tegen hun gebruik voor marketing doeleinden. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998, heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te weigeren, toegang tot deze gegevens te krijgen en de verbetering ervan te verzoeken. Golf by Ratio verzorgt met de grootst mogelijke aandacht de organisatie van de actie en het beheer van de website. Desondanks is het mogelijk dat informatie onvolledig of fout is. Eventuele onnauwkeurigheden, schrijffouten of andere vergelijkbare fouten op de website of op ander (promo)materiaal dat Golf by Ratio publiek maakt, kunnen niet tegen Golf by Ratio gebruikt worden of een verplichting scheppen voor Golf by Ratio. De uitsluitingen van aansprakelijkheid van Golf by Ratio zijn eveneens geldig voor haar tussenkomend hulppersonneel en voor derden die voor haar tussenkomen.
Addendum Open The Golf by Ratio Open is een Single Stableford competitie, die bestaat uit 16/18 voorrondes en een finale. Je kunt zo vaak meedoen als je wilt en iedere keer punten verdienen voor het klassement. Maximaal de beste 4 resultaten tellen mee voor het klassement tot aan de finale. De hoofdprijs is gratis deelname aan het eindtoernooi dat gespeeld wordt in Juni 2023. Deze prijs is inclusief hotel en greenfee's, exclusief vlucht. Wedstrijden en klassement Golf by Ratio organiseert in samenwerking met de verschillende Clubs een 16/18-tal kwalificatierondes op verschillende banen. Per ronde zijn er wedstrijdpunten te verdienen op basis van de netto uitslag. De top 10 van het klassement na 16/18 rondes wordt uitgenodigd voor de finale in April 2023. Deelname aan finale is voor rekening van Golf by Ratio en is dus gratis. Om kans te maken op deelname aan de finale dien je minimaal vier keer deel te nemen aan een kwalificatieronde. Spelvorm: Single Stableford. Spelers met handicap 0 - 36. Maximale exact handicap bij de kwalificatie rondes is 36. Voor de dag winnaars zijn er per kwalificatieronde diverse (extra) prijzen te winnen. Inschrijfgeld: Deelname kost per club kan je op de Open pagina vinden voor leden van SGS of FC.is er een korting